Det sägs att den som vill växa, måste planera för det. De bolag som har lyckats med sin tillväxt är de som har planerat för det redan från början. Det innebär att de har byggt en struktur som möjliggör tillväxt och som gör att de är förberedda ända från början och är beredda att växa när de väl gör det.

Struktur är alltid bra för vilket företag som helst och som vill bli framgångsrikt. En struktur är ju inte till för sin egen skull, utan för att hålla ordning på alla delar i ett företag. Utan struktur, så är det heller ingen ordning på någonting överhuvudtaget. Så en struktur är alltid bra för ett företag även när det är ett litet företag. Så hur gör man för att bygga en bra struktur för ett litet bolag.

Företagets struktur mycket viktig

En struktur är ju som en karta över omgivningen. På en karta är allting uppsatt. Man vet vad som finns i alla olika väderstreck. Google maps har ju tagit det och förädlat sin business på att vi som använder Googles karta, vet var alla deras kunder finns och kan marknadsföra sig; de talar om var alla butiker och restauranger finns. Samtidigt som det är bra för besökarna att hitta just de produkter och tjänster som de vill ha, så är det bra för företagen att synas på kartan.

Lite som Googles karta

För Googles del har det varit deras mål sedan 00-talet; att skapa en interaktiv karta där alla Googles kunder numera kan uppdatera och presentera sitt företag och marknadsföra sina produkter och tjänster. Det kan ju vara allt från tjänster som bokföring, årsredovisning och restauranger, caféer och advokater.

Ett företag bör bygga organisation så att fler kan anställas, fler kunder kan komma in och hela företaget kan växa. Det gör man bäst genom att räkna med det ända från början, hur gör vi den dagen som företaget växer? Och att alltid räkna med en tillväxt och ha strukturen färdig redan från början. Så tänk efter, vad behöver ni i ert företag för att ni ska kunna växa?