Startsida

Broa Över-logga


”Broa Över ska lyfta och stimulera positiva nyckelpersoner och skapa ett starkt nätverk för framtida framgång i samhället.”

Titta på filmen om Broa Över & Broa Vidare!

Broa Över utvecklar framtidsandan

Broa Över är ett utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet. Konceptet är framtaget av Wernersson Idé tillsammans med en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare Tomas Enhager. 

Projektet har genomförts i Falkenberg med stor framgång mellan 2002-2005 och under 2017-2018 var både Hylte och Nybro med i utbildningen. Under 2019 kommer även Högsby att delta i utbildningen.

Läs gärna historien om Broa Över och om hur allting en gång började.

Är du intresserad av att veta mer kontakta Magnus Wernersson på telefon 0705-38 38 86 eller magnus@wernerssonide.se.

Broa Över-projekt

Pågående

Högsby

Tidigare

Hylte 2017-2018
Nybro 2017-2018
Falkenberg 2014-2016
Båstad 2005
Falkenberg 2003-2005

Syfte
Att skapa en kärntrupp av nätverkande och engagerade samhällsbyggare som tillsammans utvecklar framtidsandan och likt ringarna på vattnet förändrar attityder på ett positivt sätt.

Genomförande
Genom en exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling ledd av Tomas Enhager stärks deltagarnas motivation, kreativitet och samarbetsförmåga. Samtidigt byggs nätverk på nya kontakter med gemensamma erfarenheter och insikter varifrån deltagarna kan hämta kraft, idéer och stöd när de behöver. Som avslutning bjuds deltagarna på en gästföreläsning av Tomas bror Kjell Enhager.

Målgrupp & urval
Ett 50-tal deltagare handplockas och viktiga kriterier för urvalet är att de är positiva, samhällsengagerade och framgångsrika förebilder från olika delar av näringslivet i hela kommunen. Vid urvalet är det viktigt att få en bra geografisk spridning med en god könsfördelning, olika bakgrund och åldrar på deltagarna. Deltagarna kan även representera förenings- och kulturliv samt vara kommunanställda i ansvarig ställning.

Mål
Målet är att få projektets deltagare att ta ansvar för utvecklingen i kommunen och integrera Broa Överprojektet med övriga näringslivsaktiviteter som sker i kommunen. På sikt ska det stimulera till fler satsningar och samarbetsprojekt som både kan stärka självförtroendet, ge fler arbetstillfällen och öka intresset för kommunen som bostads- och etableringsort.

”Det var väldigt roligt att se vilken glöd och vilja det finns i Falkenberg.”
Jan Wallberg, VD Gekås Ullared och deltagare i Broa Vidare under 2015.

”För en liten kommuns utveckling är det av största vikt att alla samarbetar, nätverkar och drar nytta av varandras styrkor. Broa Över kombinerar alla dessa delar i ett koncept som skapar framgång både för den enskilda individen men också för hela sam-hället. Win-win helt enkelt!” .”
Evelina Samuelsson Näringslivsutvecklare, Hylte kommun och deltagare i Broa Över 2017.

”Eftersom det var så olika människor som var med i projektet, från så olika håll, spreds det på bred front. Tillsammans blev vi ett nätverk av positiva generaler.
Susanne Anderbjuv, ägare EM Möbler i Heberg och deltagare i Broa Över 2003.

”Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att delta i Broa Över. Jag har fått nya nätverk och kunskaper som jag kan ta med  mig i livet, både yrkesmässigt och privat. Jag kan verkligen rekommendera alla att titta närmare på Broa Över.”
Carolina Thaysen, verksamhetsansvarig för Nybro Företagsgrupp och deltagare i Broa Över 2017

”Detta är ett unikt näringslivsprojekt som kombinerar både utbildning, personlig utveckling och nätverkande. Det har betytt mycket för det goda näringslivsklimat som råder i Falkenberg.”
Jan Melkersson, Näringslivschef Fallkenbergs kommun och deltagare i Broa Vidare under 2015.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Wernersson, 0705-38 38 86 eller magnus@wernerssonide.se, så berättar
vi gärna mer om Broa Över och om hur vi skulle kunna genomföra projektet i er kommun.

Copyright 2016 Wernersson Idé

Hemsida producerad av

 Wernersson Idé

Kommunikationsbyrån i Falkenberg