Har du ett eget företag eller förestår du ett större företag? Alla som är företagare, små, stora eller är egenföretagare, måste enligt lagen hålla sig med rätt bokföring, som dessutom ska sparas i 5 år innan man kan kassera den. En rättvis bokföring är något som man inte kan välja bort, utan måste upprätta varje år som man är verksam. Med hjälp av bokföringen får du kontroll över intäkter och utgifter, vad som kommer in i form av intäkter och vad som går ut ur företaget i form av fakturor som du ställer hos dina kunder.

Allt du säljer är intäkter!

Allt som du säljer i form av produkter och tjänster är ju din chans att få in intäkter till företaget. Ju mer du säljer, desto större blir intäkterna. Att hålla en god kontroll över dessa ger dig möjligheten att se vilket utrymme du har att köpa in det du behöver till företaget. Går det bra för företaget, kan du kanske anställa fler som i sin tur genererar fler intäkter. Du kan även värdera de säljinsatser som du gör för att se vilka av dem som är framgångsrika.

Viktigt med bra bokföring

Med bokföringen kan du även se vilka utgifter du har, hur stora de är och om det är möjligt att kapa onödiga utgifter. Bokföringen är på så sätt det viktigaste verktyg som du har i företaget och som hjälper dig att få kontroll över ekonomin. Utan den famlar du blint utan att veta vad som får bra och vad som inte går lika bra. En bra kontroll över ekonomin ger dig handlingsutrymme när du har den ekonomiska möjligheten att expandera eller när du ser att du måste minska verksamheten och ser om du har dålig lönsamhet.